Praktiski viss pagājušais gads bija visai neierasts globālās pandēmijas dēļ. Kas tāds vēl mūsdienās nebija pieredzēts, tāpēc nebija īsti skaidrs, kā ir pareizi rīkoties. Valdībām šis arī nebija viegls laiks, jo nācās pieņemt dažādus lēmumus, kādi iepriekš nekad netika pieņemti. Tāpēc ir tikai loģiski, ka valdība ne vienmēr varēja būt droša, ka ir pieņemts pareizais lēmums vai ka tas nebūs jāmaina, jo tas nestrādā kā paredzēts. Tika arī novērots, ko dara kaimiņvalstis, lai varētu pieņemt līdzīgus lēmumus. Šoreiz pievērsīsimies visām trim Baltijas valstīm – Lietuvai, Latvijai un Igaunijai.

Dīkstāves pabalsti

·        Latvija. Darbinieku algu kompensāciju plānoja maksāt 75% apmērā no mēneša vidējiem bruto ienākumiem, taču šī summa nevarēja pārsniegt 700 eiro vienā mēnesī. Arī uzņēmēji varēja saņemt dīkstāves pabalstu, ja nevarēja turpināt savu ierasto darbību, kā arī atbilda citiem noteiktajiem kritērijiem.

·        Lietuva. Vidējais dīkstāves pabalsts darbiniekiem bija ap 90% no vidējās bruto algas, nepārsniedzot 910 eiro mēnesī. Valdība nolēma, kuru sektoru darbinieki saņem šādu summu. Savukārt citu sektoru darbinieki varēja saņemt 70% no vidējās bruto algas, kuras summa nepārsniedz 607 eiro.

·        Igaunija. Dīkstāves pabalsts bija 75% no vidējās mēneša bruto algas, un maksimālā summa, ko varēja saņemt, bija 1000 eiro mēnesī. Kā arī darba devējam bija pienākums saviem darbiniekiem maksāt vismaz 150 eiro algu.

Visi šie pabalsti tika izmaksāti 2 vai 3 mēnešus.

Nodokļu maksājumu atlikšana

Visās Baltijas valstīs tika izveidota konkrēta procedūra saistībā ar nodokļu nomaksas atlikšanu. Tā kā daudzi uzņēmumi nevarēja turpināt savu darbību kā ierasts, tad arī ir saprotams, ka obligāto maksājumu veikšana bija apgrūtinoša. Tāpēc izveidoja sistēmu, lai atvieglotu uzņēmēju dzīvi saistībā ar nodokļiem un to nomaksu. Latvijā izveidoja speciālus nosacījumus, kas ļāva atlikt nodokļu nomaksu līdz pat 3 gadiem. Savukārt Igaunijā šis termiņš ir 18 mēneši, bet Lietuvā nav noteikts nekāds termiņa ierobežojums. Protams, ka šie ir tikai vispārīgie skaitļi, bet katram uzņēmumam tiek piemērots individuāls grafiks, atkarībā no darbības sfēras un situācijas.

Paātrināta nodokļu atmaksa

Katrā Baltijas valstī iedzīvotāji var atgūt savus pārmaksātos nodokļus. Tas notiek reizi gadā, un šis atmaksas termiņš parastā situācijā Latvijā ir līdz pat 6 mēnešiem. Taču pandēmijas laikā, kad daudzi nevarēja turpināt savu darbu vai arī to zaudēja, zaudēja arī savus pastāvīgos ienākumus. Protams, tika piešķirti dīkstāves pabalsti, taču to summas atšķīrās, kā arī izmaksas termiņš nebija tas ātrākais. Un tai pat laikā cilvēkiem joprojām bija jāmaksā visi komunālie rēķini un par kaut ko arī jāēd. Tā kā nodokļu atmaksas deklarāciju ir jāiesniedz martā, tad tika pieņemts lēmums, ka pārmaksāto nodokļu izmaksai jānotiek 30 dienu laikā no deklarācijas saņemšanas brīža. Šādi noteikumi tika ieviesti visās trīs Baltijas valstīs.

Nodokļu deklarācijām ir arī iesniegšanas termiņi, un pandēmijas dēļ tie tika nedaudz pamainīti. Latvijā šis termiņš tika pagarināts par trim mēnešiem, taču deklarācijām par nodokļu atmaksu termiņi nemainījās. Igaunijā nemainījās neviens deklarācijas iesniegšanas termiņš, bet Lietuvā pagarināja visu deklarāciju iesniegšanas termiņus.